MP Projekt Pracownia Archeologii

Rynek Budowlany PL

MP Projekt Pracownia Archeologiczna za podstawowy cel swojej działalności przyjęła pomoc Inwestorom w realizacji kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych przeprowadzanych na terenach objętych ochroną konserwatorską. Specjalizujemy się w przedsięwzięciach związanych z:- Przygotowaniem dokumentów wymaganych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na prowadzenie prac ziemnych, oraz uzgodnień konserwatorskich.- Konsultacjami w zakresie prac budowlanych prowadzonych na obszarach objętych ochroną konserwatorską.-Zawartość © 2008 MP Projekt Pracownia Archeologii; Projekt © 2008 PRB (Rynek Budowlany PL)
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyświetlenia: 6778